HomeConceptTekstenLeeshulpContactVaria
Legendo discimus
Leesmethode
Concept
Een tiental leesteksten uit “Tolle, lege 1 en 2” komen aan bod. Er wordt rekening gehouden met het moment waarop elke tekst gelezen wordt. De nog niet gekende woorden en vormen worden in glossen weergegeven. Zo ben je nu in staat om zelf de Latijnse zin mondeling of schriftelijk te vertalen.
Ook gebruikers van andere Latijnse handboeken kunnen aan de slag met deze methode. Hierbij wordt de Latijnse zin stukje bij stukje in lineaire volgorde gepresenteerd.
Over een woord of een groep woorden worden twee beweringen gemaakt. De leerling kan na enig nadenken beslissen. Zo zij/ hij in de fout gaat, geen nood, daar is de nodige feedback. Zo word je vaardig om na enkele oefeningen zelf vragen te stellen bij het verwachtend lezen.

Voorbeelden: 
·        Is ‘cum‘ hier een voorzetsel of een voegwoord? Waaraan kan ik dit zien?
·        Verbindt ‘et’ twee woorden of twee zinnen?
·        Met welk substantief congrueert dit adjectief of dit participium?
·        Wat is het niet uitgedrukte onderwerp in deze zin?
·        Een indicatief perfectum wijst op een “vooruitgang“ in het verhaal.
·        Bij het werkwoord ‘dare‘ en synoniemen verwacht ik nog een derde speler (datief).
·       
 
Na het doornemen van de afzonderlijke zinnen, krijg je de kans om alle zinnen na elkaar (of een deel) mondeling of schriftelijk te vertalen.


Wens je na de feedback of na de lectuur meer uitleg over een punt van de grammatica of de leesmethode, klik dan op het gewenste onderwerp in de rubriek 'Leeshulp'.
 
Ga je gang en veel leesvreugde!