HomeConceptTekstenLeeshulpContactVaria
Legendo discimus
Leesmethode
Bijvoeglijke bepaling
Bevoeglijke / betrekkelijke bijzin
Bijwoordelijke bepaling
Bepaling van gesteldheid
Congruentie
'Cum' bijzin / 'cum' + abl.
'Et' (voegwoorden)
Indicatief perfectum en imperfectum
Infinitief en infinitiefzin
Losse ablatief
Lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorwerp
Minimale zin (zinskern)
'-nd'-vormen
Onderwerp
Participium
Plaats van het werkwoord
'Quod, ubi' bijzin
'Ut' bijzijn
Verwijzende woorden
Woordgroepen
Zelfstandig / bijvoeglijk
Tijdsverhouding
Leeshulp
Wens je na de feedback of na de lectuur meer uitleg over een punt van de grammatica of de leesmethode, klik dan op het gewenste onderwerp.

Als voorbeeld worden Latijnse zinnen uit de tien aangeboden teksten aangewend, met een Nederlandse weergave.